Go to top

Actievoorwaarden “cashback”- looptijd tot en met 31 augustus 2016

 
1. Euroboor “cashback” tot en met 31 augustus 2016 (hierna: de Actie) wordt aangeboden door: “Euroboor B.V.”, kantoorhoudende aan de Kryptonstraat 110, 2718 TD, Zoetermeer (hierna: Euroboor).
2. De Actie is geldig tot en met 31 augustus 2016 in Nederland en België.
3. Tijdens de actieperiode gelden de volgende aanbiedingen:

“Je oude machine is geld waard” (hierna: cashback):

• Lever een kernboormachine (hierna: machine) in en krijg direct eenmalige korting op een ECO.55, ECO.55-T,
ECO.55-A of ECO.55-TA.
• E 150,- cashback: de in te leveren machine heeft een draaiende motor en magneet kracht.
• E 75,- cashback: de in te leveren machine doet niets meer.
• Het inleveren van meerdere machines is mogelijk.
• De cashback actie staat los van andere prijsafspraken.
• De in te leveren machine dient zelf opgestuurd of langsgebracht te worden bij Euroboor (Kryptonstraat 110,
2718 TD Zoetermeer).
• Na inlevering wordt de conditie van de machine(s) door Euroboor gecontroleerd.
• Euroboor zorgt voor verdere juiste afvoer van de ingeleverde machine.

“ECO.30 set”:

• Bestaande uit: ECO.30 machine, compleet geleverd in koffer. 7-delige HSS kernboren set (HCS.KIT). 6-delige Weldon spiraalboren set (SSPI.KIT). 1 liter boorolie (IBO.1001).

“Snijolie 5 + 1 gratis”:

• Op alle verpakkingen van 1 liter, 5 liter en op alle spuitbussen
• Combineren is mogelijk
• Goedkoopste product is gratis
4. Euroboor behoudt zich het recht voor om de actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Hiervan zal melding worden gedaan op www.euroboor.nl.
5. Deze actie is uitsluitend geldig bij aankoop via een van onze dealers. De cashback machine dient direct naar Euroboor gestuurd of gebracht worden.
6. Op deze actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
7. Euroboor is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
8. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Euroboor.
9. In het geval u een opmerking, vraag of een klacht heeft over deze actie dan kunt u contact opnemen met het Euroboor op het nummer +31(0)79 361 49 90 of mailen naar info@euroboor.com.
10. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande actievoorwaarden.
11. Deze actievoorwaarden zijn tevens te vinden op http://www.euroboor.nl/actievoorwaarden.
Versie 1.0, juni 2016, Euroboor” B.V.