Go to top

Garantievoorwaarden

Euroboor garantie

Euroboor staat voor kwaliteit en duurzaamheid.
Alle Euroboor machines worden zorgvuldig gecontroleerd, getest en dienen aan de strenge  eisen van onze kwaliteitscontrole te voldoen. Uit overtuiging van de kwaliteit van haar gereedschap geeft Euroboor standaard 6 maanden fabrieksgarantie op elke machine.
Voor de Euroboor ECO-serie en de Euroboor EBM.360 geldt een fabrieksgarantie van 12 maanden.

De voorwaarden waaronder deze garantie verleend wordt, vindt u op de volgende pagina’s.
Bij elke aangeschafte Euroboor machine uit de ECO-serie en de Euroboor EBM.360 hebt u bovendien de mogelijkheid om gratis de termijn van de fabrieksgarantie met nog eens 12 maanden te verlengen. De bepalingen voor deze garantieverlenging zijn opgenomen in de garantievoorwaarden.

Voor de afhandeling van garantieclaims gelden altijd onze actuele garantievoorwaarden.
Een garantieclaim kan alleen toegekend worden door Euroboor B.V.

Garantievoorwaarden

Geldig per:  1 juli 2013


Op EUROBOOR machines uit de ECO-serie en de EBM.360 geeft Euroboor een standaard fabrieksgarantie van 12 maanden  conform de volgende bepalingen:

 1. EUROBOOR verleent garantie door het kosteloos verhelpen van defecten aan de machine, die aantoonbaar binnen de garantietermijn en binnen het garantiegebied (Nederland en België) ontstaan zijn, en op een materiaal- of productiefout berusten.
   
 2.  De standaard garantietermijn bedraagt 12 maanden. De garantietermijn gaat in bij de aankoop door de eerste gebruiker. Doorslaggevend is de datum van aankoop op het originele aankoopbewijs.
   
 3. Het verhelpen van het door EUROBOOR als garantie plichtig erkend defect geschiedt door de defecte machine, of onderdelen hiervan, naar eigen goeddunken te repareren of te vervangen zonder hiervoor kosten voor arbeidsloon of onderdelen  in rekening te brengen.
  Euroboor kan defecte machines of onderdelen vervangen door nieuwe of gereviseerde machines of onderdelen. Alle vervangen machines of onderdelen worden eigendom van EUROBOOR.
   
 4. De garantieclaim moet binnen de garantietermijn en binnen het garantiegebied (Nederland en België) geldend gemaakt worden. Hiervoor moet de betreffende machine in combinatie met het originele aankoopbewijs, voorzien van de datum van aankoop, en een duidelijke klachtenomschrijving aan Euroboor voorgelegd worden. Euroboor mag de garantieservice weigeren als deze documenten niet kunnen worden overgelegd, onvolledig of onleesbaar zijn.
   
 5. deze fabrieksgarantie dekt geen transportkosten noch risico’s verbonden aan het transport van uw machine naar en van Euroboor.
   
 6. Andere claims dan het in deze garantiebepalingen genoemde recht op het verhelpen van het defect aan de machine vallen niet onder de fabrieksgarantie.
   
 7. Door onze garantieprestaties wordt de garantietermijn voor de machine niet verlengd of vernieuwd.
   
 8. Van de garantie uitgesloten zijn:

  -    Delen van de machine die aan slijtage door het gebruik of andere natuurlijke slijtage onderhevig zijn, alsmede defecten aan de machine die terug te voeren zijn op slijtage door het gebruik of natuurlijke slijtage. 
  -    Defecten aan de machine die veroorzaakt zijn door het niet naleven van de gebruiksvoorschriften, door het verkeerde gebruik, door abnormale
  omgevingsomstandigheden, abnormale gebruiksomstandigheden, overbelasting of gebrekkig onderhoud.
  -    Defecten aan de machine die door het gebruik van toebehoren of
  niet-originele Euroboor aanvullende of reserveonderdelen  veroorzaakt werden.
  -    Machines waaraan veranderingen of uitbreidingen aangebracht  zijn.
  -    Geringe afwijkingen van de gewenste kwaliteit  die op de waarde en de bruikbaarheid van de machine niet van invloed zijn.
  -    Reparaties die niet door de Service Dienst van Euroboor zijn uitgevoerd.
  -    Bijgeleverde toebehoren.

   

Extra garantie


Door middel van het registreren van uw Euroboor machine uit de ECO-serie  en de EBM.360 kunt u de standaard fabrieksgarantie van 12 maanden verlengen met nog eens 12 maanden. Onze standaard garantievoorwaarden zijn op deze extra garantie van toepassing met de navolgende aanvullende bepalingen:
 

 • U dient uw machine binnen vier weken na aankoop te registreren.De garantieperiode gaat in op de datum van aankoop, zoals aangegeven op het originele aankoopbewijs.
   
 • De registratie kunt u uitvoeren op onze website: http://www.euroboor.info/register .
  Na registratie ontvangt u van ons een e-mail bevestiging als zijnde registratiebewijs . Bij een garantieclaim moet dit registratiebewijs tezamen met het originele aankoopbewijs bij Euroboor overgelegd worden. De gegevens op beide documenten moeten overeenstemmen.
   
 • Registratiebewijzen gelden altijd voor een specifieke machine, d.w.z. elke gekochte machine moet apart geregistreerd worden.
 • De hierboven vermelde garantievoorwaarden zijn van toepassing op de volgende machines: ECO.32, ECO.32-T, ECO.40/2, ECO.50, ECO.50-T, ECO.80/4, ECO.100/4, ECO.100/4 D en de EBM.360 (met uitzondering van de lader en de accu).